En tekst er aldrig bare en tekst. For en humanist består en tekst både af billeder, grafik og bogstaver. Alle tekster består af delelementer, som skal stemme overens med virksomhedens interne jargon og eksterne image. 

– Julie Borg Damsbo 

Hvorfor er konteksten så vigtig? 

Konteksten betyder: “sproglig eller kommunikativ sammenhæng som et ord, et udtryk eller en ytring indgår i” ifølge den danske ordbog.

Ord, udtryk og/eller ytringer vil altid indgå i en sproglig eller kommunikativ sammenhæng. I kommunikationsfeltet er fokusset ofte på selve budskaberne og målgrupperne, og konteksten bliver der ofte ikke taget højde for. Vi ved hvem, vi skal kommunikere til, og hvordan det skal “siges” – udtrykkes. Men hvor foregår kommunikation? Mange er gået den digitale vej og bruger bl.a. SoMe. På SoMe taler du til din målgruppe, men alle andre på platformen kan også byde ind – har du gjort dig tanker omkring det? 

Hvorfor navnet Contexter?

Con-texter 

“Con” betyder med på spansk – og med en BA i rygsækken med spansk som sprogvalg lå ordkløveriet lige til højrebenet. Oversat til dansk betyder “con-text” altså “med-tekst”. Du vil nemlig altid have ”noget” sammen med en tekst – nemlig konteksten. En tekst kan ikke stå alene – og det er konteksten, der bestemmer, hvad dine valgte ord og billeder i sidste ende udtrykker. 

Konteksten danner rammen om din tekst og kommunikation. For at definere konteksten i sin brede forstand, skyder jeg gerne løs med kloge, dumme, mærkelige og undrende spørgsmål, når jeg indgår et nyt samarbejde. Jo flere spørgsmål jo mere viden. 

Jeg vil vove den påstand, at du aldrig har set en tekst uden en kontekst. Der er altid lige et logo i højre hjørne, som repræsenterer virksomheden – sørger du for, at budskabet altid stemmer overens med det virksomheden ønsker at repræsentere?

Context-er

Hos Contexter er det vigtigt at få udtrykt, hvor vigtige relationerne til kunderne er, hvilket Context-er symboliserer. 

Context-ER en virksomhed, som vægter relationerne med sine kunder højt. Den kontekst vi befinder os i, når vi skal indgå et samarbejde, være kreative omkring fremtidige ønsker eller gennemgå leveret materiale er yderst vigtig. Udover at konteksten inddrages, når teksterne eller kommunikationen bliver udformet, sørger Contexter også for, at den fysiske kontekst er behagelig og alle kommentarer og spørgsmål er yderst velkomne.

Den situationelle kontekst, som opstår mellem Contexter og kunden, når gennemgangen af den kreative proces er i gang, er vigtig, da det er her svarene, som danner vidensgrundlaget for udviklingen af teksterne og/eller kommunikationen, bliver givet. 


Gode relationer giver gode resultater